V, fildelning & upphovsrätt


…och så studentlitteraturen by Micke vK
18 augusti 2008, 22:00
Filed under: Uncategorized

Efter att ha läst dagens DN-artikel är jag benägen att hålla med Copyriot om att artikeln känns som en uppenbar lobbyistprodukt. Inte för att det skulle vara otänkbart att förlagsekonomin är onödigt skral, utan för den karakteristiska tonen: ”det går dåligt fastän vi gör som vi alltid har gjort, och det verkar hopplöst.” Antalet öppningar för att det går att lösa frågan: närmast noll, om man får tro artikeln.

Det kan inte gärna vara omöjligt att se till att det ges ut tillräckligt med studentlitteratur, även om det kopieras. Jämfört med samhällets totala utgifter för högre utbildning handlar inte själva böckerna om några fantasisummor.

Till att börja med borde vi se till att universitetsbiblioteken har resurser nog – och praxis att – göra boklån till en möjlighet för de allra flesta. Fildelning och digitala bibliotek är bra, men fysiska böcker är bättre. Studenternas ekonomi har dessutom halkat långt efter, och borde stärkas i vilket fall. Precis som artikeln tar upp skulle det kunna stärka bokinköpen något.

Studentlitteratur är annars en god kandidat till särskilda ekonomiska stöd. Vi kan använda högskolans oberoende till att ducka problemet med att låta staten gör kvalitetsurval centralt, och basera ersättningen på utbildningarnas litteraturlistor. Kanske blir det för byråkratiskt, men tanken tål att väckas åtminstone.

Samarbete mellan högskolor skulle också kunna ge resultat. Börjar vi tillämpa Open Access strikt kanske det löser en del av problemet på sikt. Högskolorna skulle också kunna köpa loss rättigheterna till en del standardverk, och börja sprida dem fritt. De skulle kunna ge en del av sina anställda möjlighet att bidra till gemensamma projekt med fri studentlitteratur. Kanske att vi kan utveckla helt fria kurser?

Har vi nu infört gratis utbildning i Sverige, är inte steget särskilt långt till att säga att själva litteraturen också ska finnas tillgänglig gratis. Den samhällsekonomiska marginalkostnaden för det är trots allt noll. Däremot kräver det lilla steget en brytning med tanken att gemensamma investeringar – i det här fallet i samhällelig kunskap – aldrig får kosta nya skattemedel.

Micke

Annonser

6 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Vart har de kritiska rösterna till en uppluckring av upphovsrätten tagit vägen? Jag trodde att det skulle bli mer debatt på den här bloggen.

Kommentar av Tor

Micke : Glöm inte heller att en bredare användning av sk. grå kurslitteratur skulle spara många kronor då våra universitet redan äger vissa rättigheter till spridning av dessa. Det är ju även ett problem att vi betalar universitetsanslutna forskare lön medan de säljer sina forskningsresultat till andra publicister från vilka de egna instutiotionerna sedan måste köpa litteratur till sina kurser.

Ett tips är Samira Ariadad som satt tillsatt heltid under förra verksamhet vid stockholms universitets studentkår just för att undersöka dessa frågor och förutsättningar för tillgängliggörandet av studentlitteratur.

Kommentar av redundans

”Antalet öppningar för att lösa frågan” är definitivt inte noll. Utgivningen av kvalitativ kurslitteratur är oerhört viktigt för att hålla en bra standard på de svenska högskole- och universitetsutbildningarna, och tyvärr är det såväl digital som analog olovlig kopiering som ställer till det för både förlagen och författarna, och på sikt även studenterna. Den olovliga kopieringen leder till att förlagen varken kan eller vill satsa på produktion och utgivning av kurlitteratur i den mån det skulle behövas, eftersom marginalerna för att gå med vinst är för små om än några. Och de som i slutändan får lida för minskad produktion av kurslitteratur är såklart studenterna själva, som kommer att gå miste om kvalité och mångfald när det gäller kurslitteratur.

Det är lätt för dagens studenter (med oftast begränsad ekonomi) att tänka egoistisk och olovligen kopiera litteraturen istället för att köpa den, men faktum är att studenterna därmed orsakar att kommande generationer av studenter får lida för deras handlingar. Det är oerhört viktigt att nya och reviderade upplagor av kurslitteratur framställs, och konkurrens på marknaden bland författare och förlag är den enda vägen till att kvaliteten på litteraturen bibehålls eller höjs. Men tyvärr är den olovliga kopieringen orsaken till att många författare och förlag mer och mer drar sig för att producera kurslitteratur. Att åtminstone få betalt för det arbete som lagts ner är ett grundläggande krav från såväl författare och förlag, och så länge som den olovliga kopieringen och fildelningen fortgår är det ingen garanti. Olovlig kopiering och fildelning är helt klart ett hot mot de svenska utbildningarnas kvalitet, och jag hoppas att dagens studenter är så pass skärpta att de fattar det.

Att låta staten finansiera kurlitteraturen och dela ut den gratis genom open access är knappast ett alternativ. När förlagen prissätter en bok baseras styckpriserna på hur mycket hela upplagan kostade att framställa med tryckerikostnader, redaktionella kostnader och allt. Och ju fler exemplar som trycks, desto billigare blir varje bok. Att framställa endast ett fåtal exemplar av en bok (ett till varje högskola/universitet?), som sedan digitalt delas ut gratis till studenterna via högskolan/universitetet, skulle innebära att det enda exemplaret skulle kosta flera hundra tusen kronor att köpa in. På varenda utbildning och fristående kurs i hela landet utgör oftast 2-8 böcker per termin kursfordran, och att staten, högskolorna eller universiteten skulle ha råd att köpa in ett singeltryck av varje ny och reviderad bok som studenterna behöver, det säger sig självt att det är helt orimligt.

När det gäller kurslitteratur är det helt klart ”kvalitet, mångfald och en stark respekt för upphovsrätten” som krävs för att de svenska utbildningarna ska kunna hålla samma kvalitativa nivå som utländska utbildningar, och med dagens ständigt ökade olovliga kopiering och fildelning så är de svenska utbildningarna tyvärr på väg ner mot botten.

MVH Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen

Kommentar av Kristina Ahlinder

Kristina: Staten betalar redan idag i praktiken hela kostnaden för studentlitteraturen, via studiemedel. Att högskolorna själva tar fram litteratur eller köper rättigheterna till en del verk och sprider dem (digitalt eller i massupplaga) är bara en omorganisering av statens utbildningskostnader.

Den sortens förändringar skulle förstås minska marknaden för en del förläggare, men ge betydligt mer bokproduktion för pengarna än att höja studiemedlen. Då skulle alltså hela studiemedelshöjningen kunna gå till studenterna, som gott behöver dem, och deras litteraturutgifter minska snarare än öka.

Singeltryck har inget med den här diskussionen att göra, annat än som en förhoppning för framtiden. Den dag vi får billiga singeltryckerier i varje gathörnen skulle vi slippa A4-buntarna, och fri studentlitteratur skulle kunna få ytterligare en konkurrensfördel.

Kommentar av Micke vK

[…] …och så studentlitteraturen […]

Pingback av Mer om fri studentlitteratur « V, fildelning & upphovsrätt

Om kopieringen av kurslitteratur innebär att Studentlitteratur slutar ge ut böcker så kommer jag vara den som först firar. Böckerna är genomgående av låg kvalité, den akademiska ambitionen är låg och böckerna är för skräddarsydda efter kurserna för att vara användbara efteråt. Det finns ämnesspecfika förlag som producerar böcker av långt högre kvalité.

När idag en institution väljer kurslitteratur så gör den det av pedagogiska skäl, de riktar in sig på de studenter som har svårigheter och lägger nivån för litteraturen där. Problemet är att dessa böcker har väldigt liten användning efter kursens avslutande.

Eftersom studenter har väldigt olika behov, vissa måste ha kurslitteraturen för att klara kursen, andra klarar sig med föreläsninganteckningar + ”Internet” och några har god insyn i ämnet redan och läser mer avancerade böcker/orginal artiklar/osv så tror jag att allmän subventionering skulle vara ett resursslöseri.

Det går inte att veta hur mycket det kostar att producera kurslitteratur innan man satt dess produktion under verklig press, just nu är priserna förmodligen uppblåsta för att de indirekt subventioneras via studiebidrag. Jag tror att en avtagande tillgång på kurslitteratur kommer leda till institutionerna författar egna verk och häftar och säljer till ett självkostnadspris – så sker redan på en del av kurserna vid mitt lärosäte.

Faktum är att snabbt och enkelt kunna producera en fullgod text till en kurs är ett tecken på att författaren är väl bekant med ämnet i fråga.

Fast precis som dagens stora skivbolag så har de stora bokförlagen börjat spela ut sin roll. Fast verkligen inte till det sämre, informationstillgången har ökat exponentiellt med Internets utbredning…

Kommentar av T
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: