V, fildelning & upphovsrätt


Trams i vänsterpartiet by Micke vK
23 januari 2009, 20:25
Filed under: Uncategorized

På torsdagens kulturutskottsmöte i riksdagen behandlades IPRED-propositionen. V-ledamoten Siv Holma – en av de som tyckte att kongressbesluten om att se positivt på fildelning i somras var fel – anmälde då avvikande mening inte till förmån för vänsterpartiets uppfattning i frågan, utan för sin egen. Det gjorde att vänsterpartiets åsikt om IPRED osynliggjordes i pressmeddelandet från mötet, och det istället påstods att vänsterpartiet delade socialdemokraternas i grunden positiva syn.

I veckan släpptes också en remiss på förslaget till kulturpolitiskt program, som innehåller många bra skrivningar om mycket, men också återkommande försök att låtsas som kongressbeslutet om upphovsrätten aldrig fattades.

Resultatet blir att diskussionen kommer tvingas över från sak till form ett tag. Vänsterpartiet är ett parti där kongressbeslut väger tungt, och den här sortens krypskytteri mot fattade beslut kommer inte stärka de som vill tillbaka till den gamla linjen. Tvärtom blir det plötsligt mycket viktigt för partistyrelsen att markera respekt för interndemokratin.

Agerandet är dumt och ogenomtänkt: det förstör diskussionutrymme utan att för den skull stärka stödet för den egna uppfattningen någonstans. Även som strategi för att förändra partiets åsikt betraktat är det ett stort klavertramp.

Micke

Annonser

22 kommentarer so far
Lämna en kommentar

Tråkigt. Att det dessutom bara är Siv Holma i partiet som inte svarat på frågorna från Riksdagssvar gör inte saken bättre.

Kommentar av Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v)

Det som här rubriceras som trams visar tvärtom att det finns klokskap i Vänsterpartiet.

Ett annat exempel:

källa: denna sajt flik Kongressbesluten

Avslagsalternativ till partistyrelsesvar på motionerna A100-102 (”Fri fildelning”)
som förordades av Mats Einarsson(V) och Mats Pilhem(V):

citat ”Vänsterpartiet stod och står bakom de förändringar av upphovsrättslagstiftningen
som gjordes under den förra mandatperioden. Upphovsrätten, såväl den ideella som
den ekonomiska, är helt avgörande för att kulturlivet ska kunna utvecklas.
Dess viktigaste funktion är inte att skydda multinationella mediaföretags intäkter,
utan att göra det möjligt för upphovsmännen – musikerna, författarna,
konstnärerna osv. – att behålla kontrollen över sina verk och tillgodogöra
sig det värde de skapar.

Den tekniska utvecklingen, i synnerhet internet, har medfört nya förutsättningar
för upphovsrätten, men har inte minskat vikten av att den upprätthålls. Genom
fildelningsprogram kan stulet upphovsrättsskyddat material (musik, filmer, spel m.m.)
snabbt och kostnadsfritt göras tillgängligt över hela världen.

Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan upphovsrättsinnehavarnas
ekonomiska intressen. Visserligen kan gratisspridning via nätet ibland vara till
upphovsrättsinnehavarens fördel som en del i marknadsföringen, men beslutet att sprida
gratis måste fattas av den som har upphovsrätten till materialet, inte någon annan.” slut på citat

Kommentar av minata

Det de skriver är förstås inte det jag kallar trams: skilj på sak och form. Att reservera sig i partistyrelsen är ett utmärkt sätt att markera sin egen åsikt i en fråga där partiet beslutat sig för att tycka något annat.

Har du hittat nåt sätt att stoppa piratkopieringen än?

Kommentar av Micke vK

Jag funderar fortfarande över vad upphovsmän och fonogramframställare gör i samma artikel i EUCD (2001/29/EG).

Kommentar av Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v)

Låt mig komma med förtydliganden. 1. Kulturutskottets yttrande utgår ifrån gällande upphovrättslagstiftning. Vänsterpartiets senaste kongress beslutade om att upphovsrätten skulle värnas. Kongressen beslutade också om att fildelning av upphovsrättsskyddat material skulle vara lagligt om det gjordes för privat bruk. Om man tar upp dessa två beslut så anser jag dessa två beslut respekteras i den avvikande meningen som lyder;

Vi anser att det inte ska vara tillåtet att ladda ned upphovsrättsligt skyddat material utan att den som har skapat materialet får betalt.

Vi anser dock att förslaget tydligare bör skydda den personliga integriteten genom att
hänsyn tas till att ett Internetabonnemang kan utnyttjas av annan än innehavaren av abonnemanget,

att domstolarna bör ges vägledning att det huvudsakliga syftet med förslaget är att komma åt den fildelning som sker i kommersiell skala samt att

endast en organisation bör få hantera samtliga upphovsrättsinnehavares anspråk om information om vilken abonnent som har haft den IP-adress som använts vid ett intrång i upphovsrätten.

Kommentar av Siv Holma

Det vore hemskt bra om du förtydligade, men ta då diskussionen på riktigt:
1. Kongressen beslut är att tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material bör vara lagligt så länge det inte sker kommersiellt. Din omskrivning av kongressens beslut ändrar innehållet. Varför skulle det vara nödvändigt att lämna ut privatpersoners abonnemangsuppgifter för att komma åt några eventuella ”kommersiella fildelare”?
2. Varför menar du att Vänsterpartiet ”anser att det inte ska vara tillåtet att ladda ned upphovsrättsligt skyddat material utan att den som har skapat materialet får betalt”? Kongressbeslutet innebär ju helt uppenbart att vänsterpartiet tyckker att det ska vara tillåtet.
3. Vänsterpartiets riksdagsgrupp har fattat beslut om en riksdagsmotion som säger helt andra saker än det du skriver i ditt yttrande. Hur går det ihop menar du?

Kommentar av Micke vK

Det är ju oerhört sensationellt om man kan gå emot kongressbeslut på de sätt Siv Holma argumenterar. Är det alltså okej att använda en luddig allmän fras för att totalt ignorera ett specifikt, tydligt och väldebatterat beslut? Står det vänsterpartister i riksdagen fritt att börja verka för nya kärnkraftverk med hänvisning till att partiet vill ”minska användningen av fossila bränslen”?

Och inget Orwellskt ”förtydligande” om kulturpolitiska programmet ser jag? Men visst, att vänsterpartiet ställt sig bakom en politik som gett den mest drastiska välfärdshöjningen vad gäller kulturåtkomst sedan folkbiblioteken är kanske alldeles för futtigt för att nämnas i ett kulturpolitiskt program…

Kommentar av Anders

Siv, vad i hela världen är denna fildelning i kommersiell skala som då och då kommer upp i debatten? Kommersiell fildelning finns inte och vilken skala som kan klassas som kommersiell är väldigt svårt att gissa sig till…

Kommentar av Philip

Det är tragiskt att våra demokratiskt valda företrädare så fullständigt kan strunta i våra demokratiskt fattade beslut. Istället för att respektera ett tydligt beslut från medlemmarna tar man till nyspråk och rena lögner. Ibland blir man så himla trött på att engagera sig i partiet när enskilda medlemmar tar sig rätten att agera hur som helst, även i direkt motsättning till demokratiska beslut.

Kommentar av Linus G

[…] von Knorring (V) har redan kommenterat haveriet på sin egen blogg VFU: I veckan släpptes också en remiss på förslaget till kulturpolitiskt […]

Pingback av Rick Falkvinge (pp) » Fildelningshaveri i MP och V

Kongressbesluten nämnde väl ingenting om ”kommersiell skala”? Det är ett nyspråk som används för att komma åt icke-kommersiellt nyttjande och spridande (som vänsterpartiet vill tillåta), eftersom någon ”kommersiell fildelning” inte finns i Sverige.

Och ”endast en organisation bör få hantera samtliga upphovsrättsinnehavares anspråk om information om vilken abonnent som har haft den IP-adress som använts vid ett intrång i upphovsrätten”? Så de upphovsrättsinnehavare som vill utnyttja IPRED-lagen ska dessutom i praktiken tvångsanslutas till en organisation a la Copyswede som i praktiken kommer att fungera som en myndighet fast inte vara statlig? Hej korporatism…

Kommentar av Lars

@Siv Holma:
Begreppet ”kommersiell skala” förekommer så vitt jag kunnat se inte någonstans i svensk lagstiftning. Däremot används begreppet i IPRED-direktivet. Finns det någon speciell anledning till att du hämtar dina uttryck (därtill ytterst luddiga sådana skulle jag vilja påstå) därifrån?

Kommentar av Klas

@Lars
Vad vi ser här är ett exempel på formen av en trepartiregeringen 2010, S+Mp+V. Då väger ett kongressbeslut på en Vänsterpartikongress mycket mycket lätt.

Varför tror jag det? Därför att citat ”…endast en organisation bör få hantera samtliga upphovsrättsinnehavares anspråk om information om vilken abonnent som har haft den IP-adress som använts vid ett intrång i upphovsrätten” slut på citat, är hämtat från S-motionen (ja till IPRED).

Kommentar av minata

Minata: Du är obegriplig som vanligt… men skulle s-motionen gå ut på att det är s själva som ska få tillgång till alla abonnemangsuppgifterna så vore det onekligen hejdundrande roligt 🙂
Hur som helst, din kommentar är ett bra tillfälle att säga att det som hänt här inte har med s-v-mp-samarbetet att göra, vare sig direkt eller indirekt. Min gissning är att vi inte kommer se några såna samtal kring fildelning på länge, och att s-motionen innehåller alla öppningar de behöver och fler därtill för att svänga i IPRED-frågan när den blivit tillräckligt impopulär. (Datalagringsdirektivet blir nog kymigare.)

Kommentar av Micke vK

Siv Holma (V) som är kulturutskottets ordförande är en given kulturminister i en framtida röd-grön regering. Vad Vänsterpartiets partistyrelse har är Ågren. Partikongressbeslutet år 2008, bifall till “Fri fildelning” samt Vänsterpartiets majoritet i samma riktning – har aldrig hänt!
Därför ser vi en kommande trepartiregering (röd-grön) samlat i en positiv upphovsrättssyn. Den som lever september-oktober 2010 har facit.

Kommentar av minata

Det är kul att du är optimistisk, men om du önsketänker om partistyrelsen: de har överhuvudtaget inte varit inblandade i något av det här.

Förresten: om du fick bestämma över nästa regeringen, hur skulle du stoppa piratkopieringen då? 😉

Kommentar av Micke vK

Minata, även om det inte är relaterat till den här diskussionen så tycker jag det bådar gott att Alice Åström frågar Beatrice Ask om justitieministern har ”för avsikt att på egen hand, eller i samverkan med andra medlemsländer, be kommissionen dra tillbaka IPRED2?”

Kommentar av Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v)

Det hade varit bra och gott om V kunde gå ut och sätta Siv på plats.

Denna fadäs måste väl ändå innebära att hon har diskvalificerat sej ifråga om ministerposter om sådana skulle bli aktuella 2010.

Inom Piratpartiet har jag hållit V’s flagga högt, men nu skäms jag.

Den dagen Piratpartiet inte behövs längre röstar jag vänster eller inte alls. Med frontfigurer som Siv så blir det soffan.

/ Mikke

Kommentar av Mikke

Det är kanske ingen tillfällighet att Siv Holma är den enda vänsterpartist som inte har svarat på riksdagssvar.se, och därmed hindrar (v) från ett lika fantastiskt som oslagbart 100% i svarsprocent och därmed visad respekt för oss vanliga medborgare?

Hon kanske borde gå över till (s) eller (m) istället, där passar hon kanske bättre in med sina märkliga åsikter om att ”svara på enkäter” såväl som fildelning?

Kommentar av Björn Felten

Micke, du har väl sett att Siv försvarar sig på Flamman?

Kommentar av Mikael Nilsson

[…] på kritiken”. Men så är det ju inte. Det enda du har gjort är att skriva en mycket kort avvärjande kommentar här på bloggen, som jag är ganska säker på att ingen blev klokare av. Varför svarar du inte? […]

Pingback av Flamman tar upp frågan « V, fildelning & upphovsrätt

[…] Men det överlåter jag åt andra att blogga om, även om jag starkt betvivlar att Siv Holma är representativ för sitt parti i den här frågan.Up-date: Lage Rahm skriver också om detta. Andra bloggar om: […]

Pingback av Max Andersson: Falkvinge har fel!
Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s%d bloggare gillar detta: