V, fildelning & upphovsrätt


V:s arbetsgrupp

Vänsterpartiets kongress 2008 beslutade att förespråka vad vi slarvigt kan kalla legalisering av fildelningen. För att vara mer precis: att det ska vara tillåtet att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material så länge det inte sker kommersiellt.

Därefter valdes vi, en grupp på tre personer, för att utveckla vänsterpartiets politik i frågan. Framförallt är vår uppgift att ta fram förslag som stärker kultursektorns ekonomi. Utgångspunkten är att kultursektorn behöver utgöra en större del av ekonomin än idag.

Vi som ingår i gruppen är

Mikael von Knorring, micke@socialist.nu, twittrar som Micke_vK. Har varit intresserad av frågorna sedan vi utformade en positiv syn på fildelning i Ung Vänster för omkring 8 år sedan. Det var jag som skrev de motioner kongressen antog.

Ann-Mari Engel, annmari.engel@pol.stockholm.se. (Fotograf: Anita Johansson)

Hanna Cederin, hanna.cederin@ungvanster.se. Sitter i Ung Vänsters förbundsstyrelse.

Vi tänker oss att det här arbetet kommer att pågå i kanske ett år eller så. Mycket av det kommer att handla om att prata med folk och reda ut vilka möjligheter som finns. Vi är intresserade av alla synpunkter, både från enskilda och från organisationer.

Det här är ett förberedande arbete: i slutänden kommer det att vara partistyrelsen som fattar de avgörande besluten.

Annonser%d bloggare gillar detta: